Meniu Uždaryti


Užpildykite ir registruokitės į online susitikimą.

Mūsų Misija:

gerinti moterų socialinę ir ekonominę padėtį Rietavo savivaldybėje remiant ir stiprinant jų pasitikėjimą savimi, mokymąsi ir dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. 

Kiti asociacijos tikslai:

  • gerinti socialinę – ekonominę Rietavo savivaldybės moterų padėtį;
  • remti kaimo moteris, stiprinant jų pasitikėjimą savimi, siekti lygių galimybių principo;
  • gerinti moterų pasitikėjimą savimi, kūrybiškumą, netradicinį mąstymą ir jų psichologinę savijautą;
  • stiprinti moterų tarpusavio bendravimą, partnerystę ir savitarpio pagalbą – dalijantis patirtimi, keičiantis naudinga informacija;
  • skatinti moteris aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje ir mokytis;
  • užtikrinti asociacijos gyvybingumą per moterų savanoriškumą ir lygiateisiškumą, efektyvią veiklą bei finansinį stabilumą;
  • bendradarbiauti su verslo informacijos, kitais moterų užimtumo centrais bei paramą teikiančiomis instit ucijomis Lietuvoje ir užsienyje.
  • dalyvauti vykdant ir/arba vykdyti projektus, skatinančius moterų verslumą, moterų dalyvavimą priimant verslo sprendimus.

Karjeros planavimas ir saviugda

Praktiniai patarimai savo karjeros planavimui, savo asmeninių gebėjimų tobulinimui, reikalingais karjeros kelyje. Susipažinę su mokymosi būdų ir metodų įvairove, svarstysite, kaip juos pritaikyti savo karjeros kelyje. Šiame skyriuje Jūs rasite informacijos apie darbo pasaulio kaitą, darbo formų ir profesijų įvairovę, darbo aplinkos ypatumus ir tolesnio mokymosi bei studijų galimybes.

Verslo planavimas ir švietimas

Dažnai pradedantiems verslininkams kyla klausimas – nuo ko pradėti verslą? Atsakymas yra akivaizdus, verslą reikia pradėti nuo jo planavimo. Verslo planavimas yra vienas atsakingiausių ir svarbiausių jo kūrimo etapų. Japonai turi kaip tik šiam atvejui labai tinkančią patarlę: „Planas be veiksmo – dienos svajonė, veiksmas be plano – nakties košmaras“

Kursai, seminarai, mokymai ir konferencijos

Kiekvienai temai ir sričiai galima rasti įvairių sertifikuotų ir akredituotų formaliojo ir neformaliojo švietimo programų, kursų, seminarų, mokymų, konferencijų, kvalifikacijos tobulinimo programų. Tarp daugybės gausos mokymų ir seminarų galima pasiklysti ne tik kainos atžvilgiu, tačiau ir juose naudojamomis metodikomis. 

Renginių organizavimas

Praktiniai patarimai, idėjos padėsiančios renginio planavimui. Turite kūrybingų idėjų? Čia Jums kils minčių kaip sudėlioti renginio programą, kaip suplanuoti geriausiai tinkantį scenarijų ir paversti savo renginį įspūdingu ir neblėstančiu prisiminimu.  

Projektų paraiškų rengimas ir koordinavimas

Projektinių paraiškų rengimas, projektų procesų valdymas ir koordinavimas daugeliui atrodo kaip burtažodžiai, kurie atrodo yra labai sunkūs, sudėtingi ir keliantys sumaištį. Tačiau pati projekto sąvoka yra daug platesnė ir verta bei naudinga žinoti, kaip organizuoti tam tikrus procesus, padėsiančius pasiekti savo tikslus. 

Savanorystės organizavimas

Vis dažniau jaunuoliai (nuo 14 ar 16 metų) ir suaugusieji renkasi savanoriavimo galimybes ne pelno siekiančioje organizacijoje ar kitoje įstaigoje. Patys savanoriai išskiria teigiamus savanorystės bruožus, tai galimybė įgyti tam tikrų įgūdžių, praplėsti pažinčių tinklą, suprasti procesų organizavimo esmę ir atrasti savo tobulėjimo kelią. 

veiklos pagrindai

Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija veikianti Rietavo savivaldybės teritorijoje. Veikla yra vykdoma vadovaujantis įstatais, teisės aktais (…..)

ataskaitos

Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija veikianti Rietavo savivaldybės teritorijoje. Veikla yra vykdoma vadovaujantis įstatais, teisės aktais (…..)

KONTAKTAI

Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras

Įmonės kodas – 300526035. 

Adresas –  Parko g. 5, LT-90311 Rietavas.