Meniu Uždaryti

SB Creative Clusters – Initiating a network of interacting creative clusters in the SB Region. Pietų Baltijos kūrybinis klasteris – sąveikaujančių kūrybinių klasterių Pietų Baltijos regione tinklo inicijavimas


Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa 2014-2020, projekto Nr. SHTB 05.01.00-32-0142/18-00

Per paskutinius dešimtmečius kūrybinių industrijų sektorius sparčiai vystėsi didžiuosiuose miestuose, sukurdamas tiek vidines, tiek tarpdisciplinines struktūras ir tuo būdu tapdamas stipriu ekonomikos žaidėju. Pietų Baltijos (PB) regiono mažesniuose miesteliuose ir kaimiškose vietovėse kūrybinės iniciatyvos bando lygiuotis į didžiųjų miestų vystymąsi, ir kai kur yra pasiekta įdomių rezultatų. Tačiau, kad procesas vyktų darniai, reikalingi reguliarūs mainai, patirties keitimasis, suteiksiantys impulsų veiklai, didesnį matomumą ir žinomumą PB regione.

Taip gimė projekto „Pietų Baltijos kūrybinis klasteris“ idėja. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti keturių PB regiono vietovių kūrybinių industrijų veikėjų tarptautinio bendradarbiavimo tinklą ir taip padidinti kūrybininkų matomumą ir užtikrinti geresnę paramą. Tikimasi kad tinklas vystysis palaipsniui ir vėliau apims daugiau vietovių PB regione. Projekto metu bus sukurti instrumentai: vyks reguliarūs tiek skaitmeniniai (bendra komunikacijos platforma), tiek realūs (metiniai forumai) mainai. Projektas propaguos kūrybinių industrijų sektorių, taip stiprindamas jo poziciją ekonomikoje ir demonstruos kūrybinio sektoriaus patrauklumą, suteikiant jam tarptautiškumo.

Projekto trukmė –  24 mėn. nuo 2020 m. sausio 01 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Bendras projekto biudžetas – 264,145.00 EUR, bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas (ERDF) – 217,833.25 EUR.

Projekto partneriai:

  • „Media Dizajn“ | PL;
  • Rostoko Hansos miestas (Hanseatic City of Rostock, Department for Urban Development, Urban Planning and Economy) | DE;
  • VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras | LT;
  • Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras | LT;
  • Lenkijos savivaldybių asociacija Euroregion Baltic (Association of Polish Communes Euroregion Baltic) | PL;
  • Kreativum mokslo centras | SE.

Projekto vadovė Aušra Dockevičiūtė, rietavomuc@gmail.com, +370 67382349.

Informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.