Meniu Uždaryti

Sėkmės komanda

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti darbingo amžiaus moterų padėtį Rietavo miesto darbo rinkoje, skatinant pradedančių ir naujai veikiančių moterų valdomų įmonių verslumą. 

“Sėkmės komanda” projektu bus sprendžiamas Rietavo miesto darbingo amžiaus moterų įtraukimo į darbo rinką klausimas.

Pastebima, kad darbingo amžiaus moterys neranda kur realizuoti savęs darbo rinkoje, nes trūksta motyvacijos ir kompetencijų imtis savarankiškų verslų, o taip pat trūksta paslaugų šeimoms ir ekonomiškai neaktyvioms moterims, ir moterys priverstos skirti daugiau laiko šeimos ir vaikų priežiūrai.

Projekto uždaviniai:

1. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį pagerinti 15 moterų verslumo įgūdžius, apmokant jas ir įtraukiant jas į mentorystės schemos „Sėkmės komanda“ įgyvendinimą.

1.1. Mokymų pardavimų tema organizavimas;

1.2. Siuvimo kursų organizavimas;

1.3. Mentorystės schemos „Sėkmės komandos“ įgyvendinimas.

2. Įmonių konsultavimas užtikrinant verslo plėtrą

2.1. Konsultacijų teikimas veikiančioms įmonėms, stiprinant jų verslumo kompetencijas;

2.2. Informavimo renginiai apie verslo aplinką. Tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvios darbingo amžiaus moterys; moterys, kurių šeimoms yra teikiama socialinė parama; jauno verslo subjektai, kurių vadovės/savininkės yra moterys.

Tiesiogiai į veiklas ketiname įtraukti 10 ekonomiškai neaktyvių ir/ar pašalpas gaunančių moterų bei 5 jauno verslo atstoves, savininkes.

Siekiami rezultatai:

– Sėkmės komandos pagrindu susiformavęs 10 moterų tinklas, jo narės įgyvendina savitarpio pagalbos veiklas ir projektui pasibaigus, įtraukdamos naujas moteris. Savitarpio pagalbos teikimas pasižymės tiek verslumo įgūdžių ugdymu, tiek vystant ir teikiant viena kitai paslaugas, susijusias su šeimos ir vaikų priežiūra. Tinklas veiks ir projektui pasibaigus.

Projekto trukmė –  24 mėn. nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. iki 2020 m. rugsėjo 17 d. (I-asis projekto pratęsimas iki 2021 m. sausio 17 d.) 

Bendras projekto biudžetas – 23752,71 EUR, bendrasis Europos socialinio fondo finansavimas (ESF) – 18706,00 EUR.

Projekto vadovė Aušra Dockevičiūtė, rietavomuc@gmail.com, +370 67382349.

Informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.