Meniu Uždaryti

Turizmo paslaugų inkubatorius

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti naujų turizmo paslaugų atsiradimą Rietavo mieste ir vystyti tiekėjų naujas kompetencijas ir įgūdžius turizmo paslaugų srityse. 

Šiuo projektu „Turizmo paslaugų inkubatorius“ siekiame, jog mažiausiai 10 projekto tikslinės grupės dalyvių sudalyvaus projekto veiklose ir gaus vertingus mokymus ir konsultacijas skirtus įsitvirtinti turizmo paslaugų srityje, įgis naujų, vertingų patirčių, pažinčių, gebėjimų ir per dalyvavimą parodose atras ryšius su užsieniu ir tęs bendradarbiavimą. Turės patalpas, erdvę ir adresą kur galės turėti prieigą prie įrangos. Įkurtose 2 darbo vietose, turės galimybę dirbti jauno verslo subjektai dirbantys turizmo srityje. Bus paremti suteikiant verslo pradžiai reikalingomis priemonėmis (t.y. patalpos, techninė, biuro ir kita įranga) . Gaus informavimo, konsultavimo, mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais. Dalyvaudami turizmo parodoje ADVENTUR ir gausiai svečių ir turistų lankomoje MYKOLINIŲ parodoje dalyviai įgaus praktikos, patirties pristatyti gaminamus produktus, paslaugas klientams. Šiuo projektu vykdysime pagrindines veiklas:

-RMUC patalpose įrengti vidaus elektros tinklus, įrengti naują apšvietimą, jaunam verslui inkubuoti;

-Verslo pradžiai reikalingų priemonių įsigijimas;

-Mokymai ir konsultavimas siekiant suteikti žinių ir sustiprinti jauno verslo gebėjimus teikiant turizmo paslaugas (anglų kalbos mokymai paremto Kolibrio metodu);

-Gerosios patirties pasidalinimas per dalyvavimą turizmo parodose ir mugėse.

Projekto trukmė –  25 mėn. nuo 2020 m. rugpjūčio 07 d. iki 2022 m. rugpjūčio 07 d.

Bendras projekto biudžetas – 55872,00 EUR, bendrasis Europos socialinio fondo finansavimas (ESF) – 44418,00 EUR.

Projekto vadovė Aušra Dockevičiūtė, rietavomuc@gmail.com, +370 67382349.

Informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.